Instalacija Apache, MySQL i PHP na Linux-u

Pošto sam želeo da predjem na Linux morao sam i ovo da podesim kako bi mogao održavati svoj sajt naravno. Bez ovih instalacija html stranice pokazuje kako treba ali php samo odradi download. Znači nema pregleda kako php stranica koju sam napravio izgleda. Da bi mogao to uraditi potrebno je instalirati par programćića i to ide sasvim jednostavno i brzo. A evo i kako:

Otvorite terminal i krećemo sa kucanjem komande ( otvara vam se terminal kao na slici ) :

Prvo instaliramo Apache server :

sudo apt install apache2

*stisnite enter i unesite vašu šifru i enter. Ako vas pita da li želite instalaciju ukucajte y i ponovo enter. Sačekajte da se instalacija završi.

Zatim sledi instalacija MySQL:

sudo apt install mysql-server

* važi kao i za instalaciju iznad

I idemo potrebne instalacije za php stranice ( možete copy-paste):

sudo apt install php-pear php-fpm php-dev php-zip php-curl php-xmlrpc php-gd php-mysql php-mbstring php-xml libapache2-mod-php

To je sve što se tiče instalacija. Sledeći korak što bi se reklo je restartovanje servera koji smo instalirali za svaki slučaj:

sudo service apache2 restart

I spremni ste za rad. E sada ide deo gde sam se malo namučio a to je dodavanje privilegija! A stvar je vrlo jednostavna (kada se zna naravno). Sajt koji želim da održavam tj moj treba da prekopiram na server koji sam instalirao i tu editujem i pregledam kako izgleda pre postavljanja na web. Direktorijum gde treba prekopirati sajt je na putanji: /var/www/html/

Da bi uradili privilegiju tog foldera tj da bi mogli kopirati, brisati i editovati stranice sajta potrebno je u terminal uneti sledeću komandu:

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/

Sada možete prekopirati sajt koji hoćete u taj folder i raditi sa njim šta hoćete.

Pregled sajta se radi takodje jednostavno. Otvorite vaš web pregledač, potpuno je svejedno koji i unesite u adresu sledeće:

127.0.0.1 i stisnite enter. I sajt je tu bilo da je radjen u html ili php otvoriće stranice bez problema.

Srećan rad. PC Serviser

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ostavite komentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2019 PC SERVIS-ER